Termin szkolenia gwarantowany
30.06.2022

Czwartek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu udzielania zamówień poniżej 130.000 zł netto oraz powyżej 130.000 zł netto. Zamówienia poniżej 130.000 zł udzielane są na podstawie innych przepisów prawa od postępowań powyżej 130.000 zł, które udzielane są na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Na szkoleniu szczegółowo omówione zostaną różnice w udzielaniu obu kategorii zamówień.

Na szkoleniu omówione zostaną m.in. dwa rodzaje regulaminów udzielania zamówień do 130.000 zł netto, tak aby każdy uczestnik miał możliwość wyboru korzystniejszego regulaminu dla swojej jednostki. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma oba wzory regulaminów.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także jak wszczynać postępowania poniżej kwoty 130.000 zł oraz powyżej 130.000 zł, w jaki sposób opisać przedmiot zamówienia w obu rodzajach postępowań, jakie są różnice w zapisach umów poniżej i powyżej 130.000 zł oraz wiele innych zagadnień.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które na co dzień zajmują się udzielaniem zamówień publicznych: zarówno te osoby, które zaczynają pracę w zamówieniach publicznych, jak również te osoby, które zajmują się zamówieniami publicznymi, ale chciałyby usystematyzować swoją wiedzę. Szkolenie skierowane jest również do tych osób, które na co dzień nie wszczynają postępowań na podstawie ustawy Pzp, ale dokonują wydatkowania środków publicznych. Adresatami szkolenia są również główni księgowi, dyrektorzy oraz kadra kierownicza.

Prowadzący
Edyta Pietras

Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się zamówieniami publicznymi zarówno dla zamawiających, jak również dla wykonawców.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
16.06.2023 Zamówienia publiczne dla księgowych Łódź/Online Małgorzata Dębczyńska-Zachacz Rekrutacja w toku
23.06.2023 Prawo zamówień publicznych dla początkujących Online Edyta Pietras Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

30.06.2022 (Czwartek)

Czym jest zamówienie publiczne.

Zasady szacowania wartości zamówienia – agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Zamówienia planowane i nieplanowane – różnice przy ustalaniu ich wartości.

Jaką metodę wybrać, aby prawidłowo oszacować wartość zamówienia.

W jaki sposób udokumentować szacowanie wartości zamówienia.

Ustalenie momentu szacowania wartości zamówienia.

Szacowanie wartości zamówienia – pokaz zasad szacowania na obrazkach.

Zasady udzielania zamówień w tym omówienie nowej zasady efektywności ekonomicznej.

Prawidłowa organizacja procesu udzielania zamówień do 130.000 zł.

Sposoby zawierania umów według kodeksu cywilnego w postępowaniach poniżej 130.000 zł netto.

Omówienie modelów ofertowych oraz negocjacyjnych.

Omówienie dwóch regulaminów udzielania zamówień do 130.000 zł netto.

Kilka słów na temat Planu Zamówień Publicznych.

Rejestr zamówień publicznych.

Specyfikacja Warunków Zamówienia  – podstawowy dokument zamówieniowy omówienie jego podstawowych elementów.

Wszczęcie postępowania:

  • wszczęcie postępowania w BZP oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
  • rejestracja na platformie e-zamówienia,
  • omówienie Trybu Podstawowego bez negocjacji,
  • omówienie obligatoryjnych sprawozdań do Prezesa UZP oraz fakultatywnych.

Otwarcie ofert:

  • otwarcie ofert – zamieszczenie wymaganych informacji na stronie prowadzonego postępowania,
  • wskazanie kwoty jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia,
  • przekazanie informacji do Prezesa UZP o złożonych ofertach.

Umowy w zamówieniach poniżej 130.000 zł oraz powyżej 130.000 zł wskazanie różnic oraz omówienie:

  • terminów na podpisanie umowy,
  • możliwości zmian umowy,
  • postanowień abuzywnych w umowach,
  • postanowienia waloryzacyjnych w umowach,
  • co jeśli w umowie nie ma postanowień waloryzacyjnych a wykonawca prosi o zmianę cen jednostkowych.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27-06-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27-06-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte