12.12.2022

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie kluczowych zmian w Prawie zamówień publicznym, które weszły w życie w styczniu 2021 r. na poziomie rozszerzonym.

Uczestnik szkolenia otrzyma dużą dawkę wiedzy merytorycznej popartej licznymi przykładami, gdyż jedynie taki sposób przekazania wiedzy gwarantuje zrozumienie zmian.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób, które mają już doświadczenie w zakresie zamówień publicznych.

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za kontrolę wydatkowania środków, kierowników administracyjnych, dyrektorów, działy księgowe, pracowników merytorycznych prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w instytucjach kultury.

Prowadzący
Natalia Miłostan

Ukończyła studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia doktoranckie Nauk Prawny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Publicznoprawne uwarunkowania realizacji obiektu energetyki jądrowej jako zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

12.12.2022 (Poniedzialek)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ):

  • zasady wypełnianie przez wykonawców,
  • weryfikacja przez zamawiającego.

Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców (analiza rozporządzenia w sprawie dokumentów).

Badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnianie treści oferty.

Zasady badania rażąco niskiej ceny.

Przesłanki odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawców z postępowania.

Formy ubiegania się o zamówienie publiczne – weryfikacja przez Zamawiających:

  • konsorcjum,
  • podwykonawstwo,
  • poleganie na potencjale podmiotów trzecich – zmiany podmiotu,
  • dokumentowanie wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Elektronizacja zamówień publicznych:

  • JEDZ w formie elektronicznej,
  • postać elektroniczna a forma elektroniczna,
  • cyfrowe odwzorowanie dokumentów,
  • komunikacja zamawiającego z wykonawcami,
  • mini-portal do udzielania zamówień publicznych powyżej progów unijnych,
  • e-faktury w zamówieniach publicznych,
  • e-zamówienia – kluczowe funkcjonalności.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 07-12-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 07-12-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Kluczowe problemy w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w instytucjach kultury

Online, 12.12.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi