Termin szkolenia gwarantowany
30.11.2020

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi dla nich elementami prawa zamówień publicznych oraz przedstawienie kluczowych zmian w prawie zamówień publicznych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa
 • dyrekcję jednostki,
 • pracownicy wydziałów zamówień publicznych, inwestycji,
 • pracowników działu księgowo-finansowego,
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.
Prowadzący
Natalia Miłostan

Ukończyła studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia doktoranckie Nauk Prawny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Publicznoprawne uwarunkowania realizacji obiektu energetyki jądrowej jako zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.11.2020 (Poniedzialek)

Działalność archiwalna a obowiązek stosowania ustawy PZP.

Wydatkowanie środków publicznych w oparciu o wyłączenia z ustawy PZP:

  • zamówienia publiczne wyłączone z reżimu stosowania ustawy PZP,
  • szacowanie zamówień publicznych.
  • szczególne kategorie włączeń stosowania ustawy PZP,
  • zamówienia kulturalne i archiwalne po nowelizacji PZP,
  • wyłączenia ze stosowania ustawy na działalność naukową i naukowo-badawczą.

Tryby udzielania zamówień o wartościach wyższych lub równych jak kwoty unijne, wyciąg z różnic, w tym:

  • zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
  • wykorzystanie narzędzi elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – kiedy obowiązek a kiedy uprawnienie,
  • SWZ a SIWZ,
  • opis potrzeb i wymagań,
  • warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 złotych a mniejsze niż progi unijne:

  • zmiany dotyczące udzielania zamówień wprowadzone od dnia 1.01.2021,
  • tryby udzielania zamówień poniże progów unijnych:
   • tryby podstawowy,
   • zamówienie z wolnej ręki,
  • wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia – ogłoszenie o zamówieniu,
  • ocena ofert – zmiany,
  • unieważnienie postępowania.

Nowe obowiązki Zamawiających:

  • obowiązki sprawozdawcze i planistyczne,
  • obowiązki związane z otwarciem ofert,
  • obowiązki raportacyjne.

Umowa o zamówienie publiczne:

  • zasady i zakres sporządzania umowy,
  • elementy obligatoryjne,
  • zmiany umowy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-11-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne po nowelizacji z 1.01.2021r. (szkolenie online)

Online, 30.11.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi