19.09.2022

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi jak z ramienia komórki finansowo-księgowej nadzorować planowanie, dokonywanie i realizację wydatków ze środków publicznych, jak w praktyce stosować zasady ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych – celowość, oszczędność, efektywność.

Celem jest również przygotowanie do realizacji w szerszym zakresie zasady jawności finansów publicznych w drodze obowiązującego od 1 lipca 2022 r. dodania art. 34 a i 34 b ustawy o finansach publicznych, obligujących do wprowadzania przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych danych do rejestru umów od wartości 500,00 zł.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla głównych księgowych, ich zastępców, pracowników dokonujących kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowo-księgowych, a także osób odpowiedzialnych za organizację i kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Małgorzata Dębczyńska-Zachacz

Praktyk z zakresu finansów i zamówień publicznych, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w działach finansowo-księgowych i zamówień publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

19.09.2022 (Poniedzialek)

Systematyka ustawy PZP i jej najnowsze zmiany, w tym:

  • nowe progi i nowy kurs euro.
  • nowe rozporządzenie dotyczące sprawozdania z udzielonych zamówień.

Zasady udzielania zamówień publicznych, w tym w szczególności zasada efektywności w oparciu o:

  • ustawę Prawo zamówień publicznych,
  • ustawę o finansach publicznych.

Proces planowania w jednostce, czyli od planu finansowego, przez plan zamówień publicznych po publikację planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne i zakres ich obowiązków, w tym role:

  • kierownika jednostki,
  • kierowników i pracowników komórek merytorycznych,
  • komórki ds. zamówień publicznych,
  • głównego księgowego.

Komisja przetargowa, jej skład i zadania. Udział Głównego Księgowego.

Regulamin wewnętrzny dotyczący udzielania zamówień publicznych, jego rola i główne elementy.

Przykładowy wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego główne elementy, istotne pod względem finansowo-księgowym:

  • opis przedmiotu zamówienia, części, opcje, planowane zwiększenia zamówienia,
  • dokumentowanie szacowania wartości zamówienia i rozeznania rynku,
  • projekt umowy.

Schemat przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Terminy w zamówieniach publicznych – jak je bez wiedzy specjalistycznej obliczy Kierownik jednostki i Główny Księgowy w oparciu o schemat postępowania. Wykorzystanie w harmonogramie wydatków.

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy – co musi wiedzieć Główny Księgowy.

Udzielenie zamówienia czyli podpisanie umowy. Realizacja umowy i jej monitoring.

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych składane do 1 marca i rola osób odpowiedzialnych w jego przygotowaniu, w tym Głównego Księgowego.

Rejestry zamówień publicznych i opisywanie dokumentów księgowych.

NOWY Rejestr umów od wartości 500,00 zł zgodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych – od 1 lipca 2022 r.

Kontrola i nadzór nad zamówieniami publicznymi – podsumowanie i check lista.

Sankcje za nieprawidłowości w zamówieniach publicznych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-09-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-09-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne dla księgowych. Zmiany dotyczące ustawy PZP i ustawy o finansach publicznych

Online, 19.09.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi