Termin szkolenia gwarantowany
21.02.2022

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi jak z ramienia komórki finansowo-księgowej nadzorować planowanie, dokonywanie i realizację wydatków ze środków publicznych, jak w praktyce stosować zasady ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych – celowość, oszczędność, efektywność.

Celem jest również przygotowanie do realizacji w szerszym zakresie zasady jawności finansów publicznych w drodze obowiązującego od 1 lipca 2022 r. dodania art. 34 a i 34 b ustawy o finansach publicznych, obligujących do wprowadzania przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych danych do rejestru umów od wartości 500,00 zł.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla głównych księgowych, ich zastępców, pracowników dokonujących kontroli formalno-rachunkowej dokumentów finansowo-księgowych, a także osób odpowiedzialnych za organizację i kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Małgorzata Dębczyńska-Zachacz

Praktyk z zakresu finansów i zamówień publicznych, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w działach finansowo-księgowych i zamówień publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

21.02.2022 (Poniedzialek)

Nowa ustawa PZP – główne kierunki zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. Systematyka nowej ustawy PZP.

Progi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wg rodzaju zamówień.

Zasady udzielania zamówień publicznych, w tym w szczególności zasada efektywności w zamówieniach publicznych w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych i ustawę o finansach publicznych.

Proces planowania w jednostce, jego organizacja, czyli od planu finansowego, przez plan zamówień publicznych po publikację planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne i zakres ich obowiązków, w tym role:

  • kierownika jednostki,
  • kierowników i pracowników komórek merytorycznych,
  • komórki czy stanowiska ds. zamówień publicznych,
  • głównego księgowego.

Powołanie komisji przetargowej.

Regulamin wewnętrzny dotyczący udzielania zamówień publicznych, jego rola i główne elementy.

Nowe oświadczenia o konflikcie interesów i niekaralności i ich znaczenie.

Przykładowy wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego główne elementy i załączniki ze wskazaniem punktów istotnych pod względem finansowo-księgowym:

  • opis przedmiotu zamówienia; części, opcje, planowane zwiększenia zamówienia,
  • dokumentowanie szacowania wartości zamówienia i rozeznania rynku,
  • przygotowanie projektu umowy i jej uzgodnienie z Głównym Księgowym i Radcą Prawnym – przykładowa check lista.

Analiza potrzeb i wymagań (APiW):

  • elementy obligatoryjne APiW i jej zakres,
  • przykładowe opracowania dokumentu APiW.

Wstępne konsultacje rynkowe, w tym wzory dokumentujące przeprowadzenie konsultacji rynkowych.

Schemat postępowania publicznego. Różne wartości zamówienia i kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia i jej zmiany.

Terminy w zamówieniach publicznych – jak je bez wiedzy specjalistycznej obliczy Kierownik jednostki i Główny Księgowy w oparciu o schemat postępowania. Wykorzystanie w harmonogramie wydatków.

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy – istotne zmiany finansowe wg nowej PZP.

Rejestry w sprawie zamówień publicznych i opisywanie dokumentów księgowych.

Wprowadzanie danych do Rejestru umów od wartości 500,00 zł, zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2022 r. rozszerzeniem zasady jawności finansów publicznych – nowy art. 34a i 34 b ustawy o finansach publicznych.

Udzielenie zamówienia czyli podpisanie umowy. Realizacja umowy i jej monitoring.

Raport z realizacji zamówienia (RzRZ) i jaka w nim rola komórek finansowo-księgowych:

  • kiedy trzeba wykonać Raport z realizacji zamówienia?
  • elementy Raportu z realizacji zamówienia,
  • przykładowe wzory Raportu z realizacji zamówienia.

Kontrola i nadzór nad zamówieniami publicznymi – podsumowanie i check lista.

Sankcje za nieprawidłowości w zamówieniach publicznych:

  • naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych – główne obszary,
  • kary określone ustawą Prawo zamówień publicznych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-02-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-02-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Podstawy zamówień publicznych dla księgowych jednostek sektora finansów publicznych

Online, 21.02.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi