Termin szkolenia gwarantowany
21-23.09.2021
Toruń
od 1449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami w zakresie udzielania zamówień publicznych, niezbędnymi by prawidłowo nadzorować ten proces, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

string(3) "out"
Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 14:00, szkolenie od 15:00 do 18:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Wyjazdowe

Szkolenie kilkudniowe prowadzone stacjonarnie w sali szkoleniowej w hotelu. W ramach szkolenia mamy do zaoferowania różne formy udziału (pakiety, które wybierane są podczas wypełniania formularza zgłoszenia), które obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi opcjami, takimi jak pełne wyżywienie, nocleg.

Metodyka
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • dyskusja
 • kazusy
 • praca na przykładach/ćwiczeniach w grupach
 • prezentacja
 • warsztat
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób z pionów/działów/komórek finansowo-księgowych, które zajmują się zamówieniami publicznymi.

Prowadzący
Małgorzata Dębczyńska-Zachacz

Praktyk z zakresu finansów i zamówień publicznych, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w działach finansowo-księgowych i zamówień publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

21.09.2021 (Wtorek)

Nowa ustawa PZP – główne kierunki zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. Systematyka nowej ustawy PZP.

Kiedy ustawa a kiedy procedura wewnętrzna? Progi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wg rodzaju zamówień.

Podstawowe dane o trybach udzielania zamówień publicznych.

Zasady udzielania zamówień publicznych, w tym w szczególności zasada efektywności w zamówieniach publicznych w oparciu o nową ustawę prawo zamówień publicznych i ustawę o finansach publicznych.

Proces planowania w jednostce, jego organizacja, czyli od planu finansowego, przez plan zamówień publicznych po publikację planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Instrukcja planowania – potrzebna czy nie? Przykłady.

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

22.09.2021 (Środa)

Regulamin wewnętrzny dotyczący udzielania zamówień publicznych, jego rola i główne elementy. Dobre praktyki, przykłady zapisów i wyniki kontroli.

Powołanie i zadania komisji przetargowej.

Schemat postępowania o zamówienia publiczne.

Od wniosku do umowy, czyli jak przebiega postępowanie o udzielenie zamówienia:

  • przykładowy wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jego główne elementy i załączniki ze wskazaniem punktów istotnych pod względem finansowo-księgowym:
   • opis przedmiotu zamówienia; części, opcje, planowane zwiększenia zamówienia,
   • dokumentowanie szacowania wartości zamówienia i rozeznania rynku, notatka z ustalenia wartości, różne wartości zamówienia,
  • przygotowanie projektu umowy i jej uzgodnienie z Głównym Księgowym i Radcą Prawnym – przykładowa check lista.

Analiza potrzeb i wymagań (APiW) – elementy obligatoryjne APiW i jej zakres, przykładowe zapisy dokumentu APiW.

Wstępne konsultacje rynkowe jako pomoc w przygotowaniu postępowania.

Terminy w zamówieniach publicznych – jak je bez wiedzy specjalistycznej i pomocy innych komórek  obliczy Kierownik jednostki i Główny Księgowy w oparciu o schemat postępowania. Wykorzystanie w harmonogramie wydatków.

Udzielenie zamówienia czyli podpisanie umowy. Najważniejsze dla księgowych informacje o umowach. Realizacja umowy i jej monitoring.

Raport z realizacji zamówienia (RzRZ) i jaka w nim rola komórek finansowo-księgowych:

  • kiedy trzeba wykonać Raport z realizacji zamówienia?
  • elementy Raportu z realizacji zamówienia,
  • przykładowe wzory Raportu z realizacji zamówienia.

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy – istotne zmiany finansowe wg nowej PZP.

Od rejestru do sprawozdania. Dane istotne dla sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 3

23.09.2021 (Czwartek)

Protokół z postępowania o udzielenia zamówienia.

Osoby odpowiedzialne za zamówienia i wydatki publiczne i zakres ich obowiązków, w tym role: kierownika jednostki, kierowników i pracowników komórek merytorycznych, komórki czy stanowiska ds. zamówień publicznych, głównego księgowego.

Nowe oświadczenia o konflikcie interesów i niekaralności i ich znaczenie.

Kontrola i nadzór nad zamówieniami publicznymi – podsumowanie i check lista.

Sankcje za nieprawidłowości w zamówieniach publicznych:

  • naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych – główne obszary,
  • kary określone ustawą Prawo zamówień publicznych.

Omówienie najczęstszych naruszeń dyscypliny finansów publicznych z zakresu zamówień publicznych w świetle przedmiotowego orzecznictwa GKO.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Hotel Mercure Toruń Centrum****
ul. Kraszewskiego 1/3
87-100 Toruń

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Pakiet 1:
udział w szkoleniu (na sali), nocleg w pok. 1-osobowym, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowana), certyfikat (wer. drukowana)
 • 1949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-09-2021)
 • 2149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-09-2021)
Pakiet 2:
udział w szkoleniu (na sali), nocleg w pok. 2-osobowym, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowana), certyfikat (wer. drukowana)
 • 1749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-09-2021)
 • 1949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-09-2021)
Pakiet 3:
udział w szkoleniu (na sali), wyżywienie (obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy (wer. drukowana), certyfikat (wer. drukowana)
 • 1249 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-09-2021)
 • 1449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-09-2021)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zamówienia i wydatki publiczne dla komórek finansowo-księgowych w świetle ustawy o finansach publicznych, ustawy PZP z omówieniem przedmiotowego orzecznictwa z zakresu dyscypliny finansów publicznych

Toruń, 21.09.2021 - 23.09.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi