17.12.2021

Piątek

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie kluczowych informacji o zasadach wydatkowania środków publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych netto, w tym analizę praktycznych problemów w wydatkami poniżej progu stosowania Ustawy oraz sesję pytań i odpowiedzi w zakresie problemów związanych z praktycznymi aspektami prowadzenia procedur.

Uczestnik szkolenia otrzyma dużą dawkę wiedzy merytorycznej popartej licznymi przykładami, gdyż jedynie taki sposób przekazania wiedzy gwarantuje zrozumienie aspektów związanych z umową.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za kontrolę wydatkowania środków, działów księgowych, pracowników merytorycznych prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w instytucjach kultury.

Prowadzący
Natalia Miłostan

Ukończyła studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia doktoranckie Nauk Prawny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Publicznoprawne uwarunkowania realizacji obiektu energetyki jądrowej jako zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

17.12.2021 (Piątek)

Stosowanie Ustawy PZP w Instytucjach kultury.

Dyscyplina finansów publicznych a wydatki w instytucjach kultury.

Szacowanie wartości zamówienia – zagadnienia praktyczne.

Tworzenie dokumentacji dot. wydatkowania środków publicznych do 130 000 złotych netto.

Zamówienia kulturalne a inne wydatki.

Praktyczne zasady opisywania dokumentów księgowych w zakresie realizacji zasad wynikających z Ustawy PZP oraz ustawy o rachunkowości.

Dokumentowanie przeprowadzenia postępowania poniżej progu 130 000 złotych netto.

Jak dokumentować wydatki o charakterze niekonkurencyjnym? Dokumentacja i analiza przypadków.

Dokumentowanie celowości, gospodarności wydatków w instytucjach kultury.

Zapytania ofertowe – jak tworzyć i kiedy.

Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – podział ról w Instytucji Kultury.

Czy zawsze konieczna jest umowa? Kiedy warto sporządzić umowę z Wykonawcą?

Sprawozdania z udzielonych zamówień – praktyczne aspekty przygotowania się do sporządzania sprawozdania.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-12-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-12-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Praktyczne aspekty stosowania Prawa Zamówień Publicznych w instytucjach kultury – zamówienia udzielane bez stosowania ustawy

Online, 17.12.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi