Termin szkolenia gwarantowany
17.12.2021

Piątek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie kluczowych zmian w Prawie zamówień publicznych, które wejdą w życie od stycznia 2022 r.

Uczestnik szkolenia otrzyma dużą dawkę wiedzy merytorycznej popartej licznymi przykładami, gdyż jedynie taki sposób przekazania wiedzy gwarantuje zrozumienie nadchodzących zmian.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za kontrolę wydatkowania środków, działów księgowych, pracowników merytorycznych prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w instytucjach kultury.

Prowadzący
Natalia Miłostan

Ukończyła studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia doktoranckie Nauk Prawny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Publicznoprawne uwarunkowania realizacji obiektu energetyki jądrowej jako zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

17.12.2021 (Piątek)

Stosowanie Ustawy PZP w instytucjach kultury:

  • zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy,
  • zamówienia podprogowe.

Dyscyplina finansów publicznych a wydatki w instytucjach kultury:

  • odpowiedzialność kierownika zamawiającego,
  • odpowiedzialność głównego księgowego.

Szacowanie wartości zamówienia – zagadnienia praktyczne.

Tworzenie dokumentacji dot. wydatkowania środków publicznych do 130 000 złotych netto:

  • notatka z szacowania wartości zamówienia,
  • zapytania ofertowe,
  • dokumentowanie celowości i gospodarności wydatków.

Zamówienia kulturalne a inne wydatki:

  • sumowanie i agregowanie zamówień kulturalnych,
  • działania bieżące a dostawy i usługi kulturalne.

Praktyczne zasady opisywania dokumentów księgowych w zakresie realizacji zasad wynikających z Ustawy PZP oraz ustawy o rachunkowości:

  • podpisy pracowników merytorycznych,
  • opisy merytoryczne.

Dokumentowanie przeprowadzenia postępowania poniżej progu 130 000 złotych netto:

  • kiedy musi być zapytanie?
  • dotacje celowe – obowiązek dokumentowania ponoszenia wydatków.

Jak dokumentować wydatki o charakterze niekonkurencyjnym? Dokumentacja i analiza przypadków.

Dokumentowanie celowości, gospodarności wydatków w instytucjach kultury.

Zapytania ofertowe – jak tworzyć i kiedy.

Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – podział ról w instytucji kultury.

Czy zawsze konieczna jest umowa? Kiedy warto sporządzić umowę z Wykonawcą?

Sprawozdania z udzielonych zamówień – praktyczne aspekty przygotowania się do sporządzania sprawozdania.

Rejestry umów – nowy obowiązek od 2022 r.

Rejestry zamówień publicznych – czy są potrzebne?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-12-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-12-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte