Termin szkolenia gwarantowany
27-28.01.2021
Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi dla nich elementami prawa zamówień publicznych oraz przedstawienie kluczowych zmian w prawie zamówień publicznych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. oraz z elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa
 • dyrektorzy i kierownicy instytucji kultury,
 • pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach kultury,
 • specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w instytucjach kultury lub osoby nadzorujące instytucje kultury,
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych w instytucjach kultury, w szczególności osoby chcące poznać specyfikę działalności.
Prowadzący
Natalia Miłostan

Ukończyła studia na kierunku administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia doktoranckie Nauk Prawny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod tytułem „Publicznoprawne uwarunkowania realizacji obiektu energetyki jądrowej jako zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

27.01.2021 (Środa)

Instytucja kultury jako dysponent środków publicznych:

  • obowiązek stosowania ustawy PZP,
  • dyscyplina finansów publicznych,
  • barter w zamówieniach publicznych jako forma odpłatności.

Wydatkowanie środków publicznych w oparciu o wyłączenia z ustawy PZP:

  • zamówienia publiczne wyłączone z reżimu stosowania ustawy PZP,
  • szczególne kategorie włączeń stosowania ustawy PZP,
  • zamówienia kulturalne po nowelizacji.

Specyficzne uwarunkowania instytucji kultury w kontekście zamówień publicznych:

  • szacowanie wartości zamówienia na usługi artystyczne,
  • przygotowanie OPZ – działalność artystyczna.

Zamówienia publiczne powyżej 130 000 złotych w instytucjach kultury:

  • zmiany dotyczące udzielania zamówień wprowadzone od dnia 1.01.2021,
  • tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych w instytucji kultury,
  • wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia – ogłoszenie o zamówieniu.

Tryby udzielania zamówień o wartościach wyższych lub równych jak kwoty unijne, wyciąg z różnic, w tym:

  • zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
  • wykorzystanie narzędzi elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – kiedy obowiązek, a kiedy uprawnienie.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

28.01.2021 (Czwartek)

Elektronizacja zamówień publicznych:

  • założenia Platformy e-Zamówienia – omówienie założeń,
  • korzystanie z Mini-portalu – warsztaty praktyczne,
  • zasady korzystania z Platformy e-Zamówienia.

Elektroniczny JEDZ.

Zasady składania JEDZ elektronicznie.

Określenia w SIWZ zasad składania JEDZ elektronicznie.

Składanie elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Udostępnianie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania po elektronizacji.

Biuletyn Zamówień Publicznych:

  • obowiązkowe elementy do publikacji,
  • rodzaje ogłoszeń i sposoby ich publikacji.

Elektronizacja postępowań poniżej progu 130 000 złotych netto.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • Całe szkolenie: 899 zł, I dzień szkolenia: 499 zł, II dzień szkolenia: 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-01-2021)
 • Całe szkolenie: 999 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-01-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury – elektronizacja zamówień i kluczowe zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Online, 27.01.2021 - 28.01.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi