24.10.2024

Czwartek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie praktycznych zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem specyfiki inwentaryzacji przy funkcjonowaniu centrum usług wspólnych. Poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania instrukcji inwentaryzacyjnej jako jednego z podstawowych dokumentów dla Twojej jednostki.

Inwentaryzacja pomimo, iż jest bardzo ważnym procesem kontroli nad zasobami jednostki, nie jest procesem lubianym, gdyż uważa się potocznie ją jako trudną, skomplikowaną, zawiłą. Prowadząca szkolenie spróbuje pokazać, że inwentaryzacja  może przebiegać w sposób  łatwy i szybki, gdy spełni się kilka podstawowych warunków w zakresie jej przygotowania, przeprowadzania i rozliczania w jednostce.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych, działów administracyjno-gospodarczych, osób biorących udział w spisie z natury, osób uczestniczących w pracach inwetaryzacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.10.2024 (Czwartek)

Podstawy prawne inwentaryzacji.

Istota i zadania inwentaryzacji.

Rodzaje inwentaryzacji.

Metody inwentaryzacji.

Terminy inwentaryzacji.

Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.

Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.

Instrukcja inwentaryzacyjna.

Etapy inwentaryzacji.

Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.

Przygotowanie inwentaryzacji.

Specyfika inwentaryzacji przy funkcjonowaniu Centrum Usług Wspólnych.

Inwentaryzacja drogą spisu z natury:

  • zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
  • prace organizacyjne przed spisem,
  • przeprowadzanie spisu,
  • spis przy oznakowaniu majątku kodami kreskowymi,
  • spis w zakresie składników nietypowych majątku,
  • kontrola spisu,
  • arkusze spisowe i sprawozdanie opisowe ze spisu,
  • wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki
  • rozliczenie spisu z natury.

Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.

Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.:

  • wartości niematerialnych i prawnych,
  • gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
  • środków trwałych w budowie,
  • gruntów,
  • należności spornych i wątpliwych,
  • rozrachunków publicznoprawnych.

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:

  • istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory, szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki;
  • ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.

Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.

Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-10-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-10-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Praktyczne zasady przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych

Online, 24.10.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

NABYWCA I DANE DO FAKTURY

/

Czy dane nabywcy są takie same jak odbiorcy?

ODBIORCA I DANE DO FAKTURY

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0
 • Faktura: Elektroniczna (wysłana w dniu szkolenia na podany adres)

Uwagi