Termin szkolenia gwarantowany
12.10.2023

Czwartek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu organizacji imprez masowych, a także jarmarków świątecznych, na podstawie aktualnych przepisów prawa jak i wiedzy praktycznej.

Uczestnik otrzyma przede wszystkim wiedzę praktyczną opartą na konkretnych case`ach i przykładach, pozwalającą w sposób jak najlepszy przygotować się do organizacji takiej imprezy.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy instytucji kultury. Osoby odpowiedzialne za organizację wydarzeń kulturalnych (szczególnie plenerowych). Osoby zajmujących się organizacją dużych imprez kulturalnych.

Prowadzący
Adam Miernik

Wieloletni pracownik instytucji kultury, przeszedł całą ścieżkę kariery tj. od pracownika do dyrektora samorządowej instytucji kultury.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

12.10.2023 (Czwartek)

Wprowadzenie.

Podstawy prawne.

Pierwsze kroki przygotowania dużej imprezy:

  • ile dni wcześniej trzeba zacząć?
  • impreza masowa czy niemasowa?
  • organizacja budżetu imprezy + własny kosztorys w excel nie pozwalający o niczym zapomnieć.

Jarmarki Świąteczne – szczególny rodzaj wydarzeń kulturalnych:

  • plac imprezy ważniejszy od sceny,
  • przykłady i propozycje atrakcji,
  • pułapki Jarmarków Świątecznych,
  • doświadczenia własne z organizacji jarmarków i imprez świątecznych,
  • omówienie innej charakterystyki imprezy.

Wybór zespołów:

  • rider techniczny,
  • umowy z zespołami,
  • negocjacje kluczowych zapisów umowy,
  • kontakty z realizatorem dźwięku i światła zespołu.

Technika estradowa imprezy:

  • rodzaje systemów dźwiękowych (stojący, podwieszany, czym jest frontfill itp.),
  • rodzaje oświetlenia estradowego,
  • Jak rozmawiać z firmą estradową i jak dobrze zabezpieczyć swoją umowę?
  • Wycena obsługi estradowej. Czyli dlaczego tak drogo?

Zasilanie sceny i terenu imprezy.

Organizacja imprezy masowej:

  • pojęcia związane z imprezą masową,
  • przeliczniki imprezy masowej (toalety, wyjścia ewakuacyjne),
  • służby państwowe w imprezie masowej,
  • obowiązki organizatora,
  • zabezpieczenie imprezy masowej,
  • dokumentacja imprezy masowej w praktyce i ewentualne problemy z jej
   skompletowaniem – przykładowa dokumentacja,
  • najczęstsze pułapki w organizacji imprezy masowej.

Bezpieczeństwo imprezy od strony organizatora (jak zabezpieczyć się prawnie i organizacyjnie, aby nikt nie mógł nam nic zarzucić):

  • sprawdzanie koncesji i „SUFO” agencji ochrony,
  • ubezpieczenie OC,
  • przeszkolenie pracowników,
  • klauzule w umowach z firmami zewnętrznymi,
  • zabezpieczenie przewodów z prądem,
  • wyjścia ewakuacyjne, wejście na teren imprezy etc.

Lineup imprezy, jak go ułożyć by zespoły i wydarzenia na scenie były odpowiednio ułożone?

Marketing imprezy:

  • nowoczesny marketing (np. sms, facebook),
  • plakat a afisz,
  • Jak reklamować się (prawie) za darmo?

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny:

  • czym jest wykorzystanie dróg w sposób szczególny?
  • dokumentacja wykorzystania dróg w sposób szczególny:
    • projekt czasowej organizacji ruchu,
    • mapa czasowej organizacji ruchu,
    • mapa planowanych objazdów.
    • zmiana organizacji przejazdu komunikacji zbiorowej
  • z jakimi służbami należy się kontaktować?
  • najczęstsze pułapki przy zmianie organizacji ruchu,
  • co należy przygotować? (barierki, znaki etc.).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-10-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-10-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Organizacja Jarmarków Świątecznych i imprez plenerowych

Online, 12.10.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi