Termin szkolenia gwarantowany
02.02.2024

Piątek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz aktualizacja wiedzy w zakresie właściwego postępowania z dokumentami, organizowania lub nadzorowania właściwego ich obiegu i archiwizowania, a także prowadzenia archiwum zakładowego/składnicy akt.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, pracowników komórek organizacyjnych prowadzących i zdających dokumentację oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący
Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z kilkunaste letnią praktyką zawodową, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

02.02.2024 (Piątek)

Przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie:

  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • przepisy wykonawcze do Ustawy,
  • wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
  • normatywy kancelaryjno-archiwalne Aktotwórcy.

Dokumentacja i jej rodzaje:

  • definicja dokumentu,
  • podstawowe obowiązki aktotwórców,
  • rodzaje dokumentacji.

Obieg dokumentacji w podmiocie:

  • system kancelaryjny i system wykonywania czynności kancelaryjnych,
  • rejestracja przesyłek i ich rodzaje,
  • jednolity Rzeczowy Wykaz Akt – budowa i stosowanie,
  • rejestracja spraw – znak sprawy, teczka rzeczowa, dokumentacja tworzaca i nie tworząca spraw,
  • spis spraw – kiedy i dla jakiej dokumentacji się go prowadzi,
  • klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów.

Archiwizacja dokumentów:

  • przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych,
  • przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego:
   • uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji,
   • opisanie jednostek archiwalnych,
   • sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji,
  • archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych).

Funkcjonowanie archiwum zakładowego:

  • organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego,
  • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji,
  • udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym,
  • wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego,
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania,
  • przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie,
  • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
  • sprawozdawczość archiwum zakładowego.

Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-01-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-01-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte