27.08.2024

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat dokonywania odpisów aktualizujących w jednostkach budżetowych i samorządowych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych m. in; administracji publicznej, agencji wykonawczych, bibliotek uniwersyteckich, CUW-ów, instytucji gospodarki budżetowej, JST, lasów państwowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek/zakładów budżetowych, samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,  szkół i placówek oświatowych, wojska polskiego, wymiaru sprawiedliwości, związków międzygminnych.

Prowadzący
Piotr Rybicki

Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

27.08.2024 (Wtorek)

Regulacje prawne w zakresie odpisów aktualizujących w jednostkach budżetowych.

Metody ustalania odpisów aktualizujących należności.

Metody ustalania odpisów aktualizujących środki trwałe.

Metody ustalania odpisów aktualizujących wartości niematerialne i prawne.

Metody ustalania odpisów aktualizujących zapasy.

Metody ustalania odpisów aktualizujących udziały i akcje.

Metody ustalania odpisów aktualizujących innych aktywów.

Rozwiązywanie odpisów aktualizujących.

Ewidencja księgowa odpisów aktualizujących.

Odpisy aktualizujące w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej.

Odpisy aktualizujące w praktyce.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-08-2024)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-08-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Odpisy aktualizujące w praktyce JB i JST - należności, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zapasy, udziały i akcje

Online, 27.08.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

NABYWCA I DANE DO FAKTURY

/

Czy dane nabywcy są takie same jak odbiorcy?

ODBIORCA I DANE DO FAKTURY

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0
 • Faktura: Elektroniczna (wysłana w dniu szkolenia na podany adres)

Uwagi