29.10.2024

Wtorek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu inwentaryzacji z perspektywy osób niezwiązanych z działami finansowymi, biorącymi czynny udział w inwentaryzacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za inwentaryzację znały najnowsze zmiany przepisów, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów administracyjno-gospodarczych, osób biorących udział w spisie z natury, osób uczestniczących w pracach inwetaryzacyjnych,

Prowadzący
Jarosław Jurga

Ekonomista, certyfikowany księgowy, trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.10.2024 (Wtorek)

Przedmiot inwentaryzacji – pojęcie środków trwałych i ich struktura:

  • pojęcie środka trwałego wg ustawy o rachunkowości;

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” jako pomoc określaniu przedmiotu inwentaryzacji (zakresu obiektu środka trwałego).

Obiekt inwentarzowy środka trwałego:

  • pojedynczy obiekt inwentarzowy,
  • zbiorczy obiekt inwentarzowy,
  • sieciowe środki trwałe.

Rodzaje inwentaryzacji, w tym m.in.:

  • inwentaryzacja pełna;
  • inwentaryzacja ciągła;
  • inwentaryzacja kontrolna;
  • inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza.

Przygotowanie inwentaryzacji drogą spisu z natury:

  • osoby przeprowadzające inwentaryzację,
  • członkowie komisji inwentaryzacyjnej i przewodniczący – role w inwentaryzacji,
  • przygotowanie pól spisowych,
  • przygotowanie środków trwałych do spisu.

Organizacja inwentaryzacji odpowiednimi dokumentami:

  • zadania komórki inwentaryzacyjnej,
  • zadania komisji inwentaryzacyjnej,
  • zadania zespołu spisowego,
  • oznakowanie obiektów będących przedmiotem spisu,
  • osoby materialnie odpowiedziane – rola w prowadzonym spisie.

Dokumentacja inwentaryzacji:

  • plan inwentaryzacji,
  • zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji,
  • harmonogram prac inwentaryzacyjnych,
  • arkusz spisu z natury,
  • protokół inwentaryzacji kasy,
  • oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej składane przed inwentaryzacją,
  • oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej składane po rozliczeniu inwentaryzacji,
  • sprawozdanie kontroli inwentaryzacji,
  • sprawozdanie z inwentaryzacji zakończonej i rozliczonej,
  • decyzja poinwentaryzacyjna.

Przebieg inwentaryzacji drogą spisu z natury:

  • pomiar – liczenie,
  • spis opakowań zbiorczych, sypkich złomu,
  • spis obcych składników majątku,
  • ocena przydatności spisywanych przedmiotów,
  • spis obiektów trudnodostępnych (mostów, monitoringu miejskiego),
  • arkusz spisowy.

Kontrola spisu:

  • kontrolerzy spisowi,
  • zastrzeżenia osoby materialnie odpowiedzialnej.

Inne metody i terminy inwentaryzacji:

  • metoda spisu z natury (etapy, organizacja, przeprowadzenie, rozliczenie),
  • metoda uzgadniania salda,
  • metoda weryfikacji.

Wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych termin rozliczenia różnic rodzaje różnic inwentaryzacyjnych kompensata równic i protokół z rozliczenia różnic.

Zakończenie prac komisji inwentaryzacyjnej

Odpowiedzialność za inwentaryzację:

  • odpowiedzialność kierownika za przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury,
  • odpowiedzialność materialna pracowników,
  • odpowiedzialność za inwentaryzację.

Zagadnienia problemowe:

  • inwentaryzacja metodą porównania dokumentacji na terenie strzeżonym – jak często przeprowadzać,
  • inwentaryzacja paliwa w samochodach,
  • czy inwentaryzacja w zdawczo – odbiorcza może zastąpić inwentaryzację na koniec roku,
  • czy osoba odchodząca na emeryturę ma obwiązek uczestniczenia w inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej,
  • czy jest obowiązek prowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej,
  • kiedy można stosować inwentaryzację ciągłą,
  • inwentaryzacja sprzętu przekazanego pracownikom.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-10-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-10-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Spis z natury dla zespołów spisowych, kontrolerów spisowych w praktyce JSFP

Online, 29.10.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi