29.12.2023

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie najlepszych standardów tworzenia efektywnych zespołów i zarządzania nimi ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji, konfliktu i zmiany w zespole.

Oprócz omówienia podstawowych założeń związanych z komunikacją w zespole przedstawiony zostanie problem konfliktu, efektywnego zarządzania zespołem oraz zarządzania zmianą w organizacji.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • techniki multimedialne
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej chcącej wzbogacić i rozwinąć swoje umiejętności w zakresie budowy skutecznego zespołu i funkcjonowania w zespole oraz do wszystkich podmiotów zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.12.2023 (Piątek)

Budowanie zespołu:

  • zespół – definicja,
  • cechy skutecznego zespołu,
  • zespół w organizacji,
  • etapy tworzenia zespołu,
  • rola lidera w zespole.

Zarządzanie zespołem:

  • ocenianie (system oceny i jego profesjonalne wdrożenie, właściwe dokonywanie oceny, najczęściej popełniane błędy, obiektywizm oceny),
  • rozwijanie pracowników i motywowanie (ścieżki rozwoju – czy spełniają swoją funkcję, kiedy pracowników rozwijać i jak?).

Zarządzanie a skuteczne delegowanie zadań:

  • delegowanie zadań,
  • 7 stopni delegowania zadań,
  • jakie zadania delegujemy,
  • jak wyznaczamy priorytety,
  • cechy dobrego zadania,
  • motywowanie a delegowanie,
  • najczęściej popełniane błędy.

Komunikacja międzyludzka w zespole – założenia zasady:

  • kto z kim się komunikuje i dlaczego,
  • formy komunikowania,
  • przyjazna organizacja – założenia zasady.
  • omówienie podstawowych elementów komunikacji niewerbalnej,
  • omówienie podstawowych elementów komunikacji werbalnej,
  • bariery komunikacyjne w zespole,
  • najczęściej popełniane błędy komunikacyjne,
  • standardy komunikacji w organizacji.

Konflikt w zespole:

  • konflikt – podstawowe definicje,
  • techniki rozwiązywania konfliktów,
  • rola przełożonego w zarządzaniu konfliktem,
  • praca w zespole ukierunkowana na rozwiązanie konfliktu,
  • profilaktyka i przeciwdziałanie pojawieniu się konfliktów.

Zarządzanie zmianą:

  • źródła i motory zmian,
  • teorie zmian,
  • rekcje człowieka na zmiany,
  • rola lidera w procesie wprowadzania zmian.

Strategia wdrożenia zmian w organizacji:

  • budowa systemu umożliwiającego wdrożenie określonej zmiany w organizacji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-12-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Budowanie zespołu – delegowanie zadań i zarządzanie zmianą

Online, 29.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi