Termin szkolenia gwarantowany
07.05.2021

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie ewidencji dochodów i wydatków jednostki, dowiesz się, jakie czyny w tym zakresie stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także upewnisz się czy prawidłowo przedstawiasz dane w sprawozdaniach budżetowych w zakresie dochodów, należności, wydatków i zobowiązań.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowo-finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracowniczka miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

07.05.2021 (Piątek)

Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:

  • należności krótkoterminowe i długoterminowe,
  • nadpłaty,
  • zaległości,
  • przedawnienia,
  • należności sporne i wątpliwe.

Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności i kosztów upomnień:

  • terminy,
  • zasady,
  • odsetki a kary.

Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro) – zasady i ewidencja.

Odpisy aktualizujące należności budżetowych – zasady i ewidencja.

Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:

  • umorzenia należności,
  • odroczenia terminu płatności,
  • rozłożenia zaległości na raty.

Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.

Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów:

  • ewidencja księgowa,
  • klasyfikacja budżetowa.

Wydatki niewygasające.

Zobowiązania finansowe, w tym wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej. Zaangażowanie.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja.

Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.

Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-05-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-05-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Dochody i wydatki jednostek sektora finansów publicznych – praktyczne aspekty realizacji

Online, 07.05.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi