31.12.2024

Wtorek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz aktualizacja wiedzy w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją projektów unijnych, organizowania lub nadzorowania właściwego ich obiegu i archiwizowania.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników komórek organizacyjnych prowadzących i zdających do archiwum dokumentację projektów współfinansowanych ze środków UE oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący
Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z kilkunaste letnią praktyką zawodową, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
31.12.2024 Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej Online Roman Stempel Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

31.12.2024 (Wtorek)

Przepisy prawa polskiego i wspólnotowego dot. dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych:

  • Ustawa archiwalna i rozporządzenia wykonawcze,
  • Rozporządzenia Rady Europy i Komisji Europejskiej,
  • umowy i zarządzenia wewnętrzne dot. projektów unijnych.

Formy i rodzaje dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych:

  • pojęcie i rodzaje dokumentacji,
  • podział dokumentacji projektów unijnych,
  • ochrona prawna dokumentów, odpowiedzialność i obowiązki instytucji tworzącej dokumentację projektową.

System kancelaryjny, obieg i rejestracja dokumentacji:

  • bezdziennikowy system kancelaryjny,
  • dokumentacja tworząca i nie tworząca akta spraw,
  • pojęcie akt sprawy w przypadku dokumentacji projektowej,
  • rejestracja sprawy, znak sprawy,
  • teczka rzeczowa i jej stosowanie w specyfice dokumentacji projektowej.

Rzeczowy wykaz akt – konstrukcja i stosowanie:

  • budowa JRWA i jego rozszerzenie o sprawy związane z dokumentacją unijną,
  • dobór symbolu klasyfikacyjnego,
  • zakładanie spisu spraw,
  • układanie dokumentacji nie stanowiącej akt sprawy.

Procedury klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej dokumentacji projektowej:

  • kategorie archiwalne dokumentacji projektowej,
  • bieg okresów przechowywania dokumentacji projektowej i jego zawieszanie,
  • pierwszeństwo przepisów w zakresie kwalifikacji dokumentacji projektowej.

Archiwizacja dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych:

  • porządkowanie i przechowywanie akt,
  • przygotowanie i przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowego,
  • gromadzenie dokumentacji projektowej w archiwum zakładowym,
  • warunki przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym,
  • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
  • zasady brakowania dokumentacji projektowej,
  • udostępnianie zarchiwizowanej dokumentacji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-12-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-12-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

Online, 31.12.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi