16.05.2024

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Klasyfikacja budżetowa to specyficzne narzędzie do planowania, ewidencji i sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych. Jej częste zmiany powodują wiele problemów interpretacyjnych w zakresie prawidłowego ustalania działów, rozdziałów i paragrafów, szczególnie dla dochodów i wydatków.

Szkolenie przybliży uczestnikom zatem prawidłowe funkcjonowanie klasyfikacji budżetowej, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK m.in. dotyczących nieprawidłowości w stosowaniu Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

 

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału zapraszamy głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych w JSFP oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

16.05.2024 (Czwartek)

Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków w tym zakresie – w związku ze SMUP.

Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków – przypomnienie.

Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:

  • odsetki 090, 091, 092,
  • kary 057, 058 a 095
  • dochody majątkowe 077, 078, 087,
  • wpływy z różnych opłat 069, a 097,
  • inne min. 063, 064, 094, 291 i 295, 666 i 669.

Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:

  • materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
  • oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
  • umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
  • nagród konkursowych 419 a 304
  • opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443
  • świadczeń 311 a 302,
  • delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
  • ekspertyz 439,
  • tłumaczeń 438,
  • usług między jst 433,
  • energii 426 a 430,
  • usług zdrowotnych 428 a 430,
  • szkoleń 455, 470 i 430,
  • opłat komorniczych 461, a 443
  • remontów 427 oraz 434 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.
  • wydatków inwestycyjnych 605, a zakupów inwestycyjnych 606, czy innych paragrafów inwestycyjnych związanych z dofinansowaniem np. z RFIL czy Polskiego Ładu.

Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-05-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-05-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Klasyfikacja budżetowa - aspekty praktyczne

Online, 16.05.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi