Termin szkolenia gwarantowany
19.10.2021

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatniej zmianie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021 r.  (Dz. U. z 2021r, poz. 1382), ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych, tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników posługujących się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracowniczka miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

19.10.2021 (Wtorek)

Omówienie ostatnich zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów, m.in.:

  • 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi,
  • 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi,
  • 60019 Płatne parkowanie,
  • 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych,
  • 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych,
  • 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych.

Przeniesienie rozdziału „Świetlice szkolne” z działu „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu „801 – Oświata i wychowanie”.

Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków w tym zakresie w roku 2022.

Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów m.in.:

  • dodanie paragrafu „479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz paragrafu „480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”,
  • utworzenie nowych paragrafów, m.in.:
   • „218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”,
   • „609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”,
   • „610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:

  • odsetki 090, 091, 092,
  • wpływy z różnych opłat 069 a 097,
  • inne m.in.: 063, 064, 094, 095, 291 i 295, 666 i 669.

Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in.:

  • materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
  • oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
  • umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
  • nagród konkursowych 419 a 304,
  • opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443,
  • świadczeń 311 a 302,
  • delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
  • ekspertyz 439,
  • tłumaczeń 438,
  • usług między JST 433,
  • energii 426,
  • usług zdrowotnych 428 a 430,
  • szkoleń 455, 470 i 430,
  • opłat komorniczych 461 a 443,
  • remontów 427 a 430 oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.

Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-10-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-10-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte