10-14.06.2024
Kazimierz Dolny
od 2699 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do realizacji zadań koordynatora/koordynatorki projektów unijnych w ramach FE 2021-2027. Szkolenie pozwoli na nabycie wiedzy z zakresu możliwości i zasad aplikowania o środki unijne, zarządzania i koordynacji projektem, rozliczania nowych projektów finansowanych ze środków unijnych. Udział w szkoleniu pozwoli wyposażyć się w skuteczne narzędzia zarządzania projektami. Pozwoli też poznać w przyjaznej atmosferze szkolenia wyjazdowego inne osoby, które będą pełnić podobne funkcje, co pozwoli nawiązać wartościowe kontakty.

string(3) "out"
Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 16:00
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
IV dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
V dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Stacjonarne/Wyjazdowe

Szkolenie min. jednodniowe lub dłuższe. Realizowane stacjonarnie w sali szkoleniowej lub hotelu. W ramach udziału w szkoleniu mamy do zaoferowania pakiety, które różnią się świadczonymi usługami. Pakiet są wybierana na etapie wypełniania formularza zgłoszenia gdzie też znajduję się szczegółowy opis.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie kierowanej jest do pracowników podmiotów korzystających z Funduszy Europejskich 2021-2027 m. in.: urzędy publiczne szczebla rządowego i samorządowego, WUP, PUP, uczelnie, instytucje badawcze, instytucje kultury, szpitale, fundacje, stowarzyszenia, firmy, osoby prywatne chcące zdobyć dobry i poszukiwany zawód.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

10.06.2024 (Poniedzialek)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja.

Dzień 2

11.06.2024 (Wtorek)

Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027:

  • gdzie szukać informacji i jakie dokumenty trzeba znać?
  • nowe cele polityki – czyli na co są nowe środki unijne w programach FEnIKS, FERC, FENG, FERS i Funduszach Europejskich dla Regionów.

Zasady gry w projektach unijnych – czyli jak się zabrać za realizację projektu:

  • przygotowanie projektu – od pomysłu do wniosku o dofinansowanie,
  • gra w punkty – czyli jakie wymogi musi spełnić wniosek, aby mieć szanse na dofinansowanie,
  • sami czy w partnerstwie – za i przeciw,
  • systemy informatyczne do składania wniosków o dofinansowanie – przykład projektu w aplikacjach SOWA2021 i WOD 2021.

Wybór projektu i podpisanie umowy o dofinansowanie.

Najczęstsze błędy we wnioskach o dofinansowanie i ich skutki.

Dzień 3

12.06.2024 (Środa)

Zarządzanie projektem unijnym – niezbędnik Koordynatora/Koordynatorki projektu, czyli o czym powinni wiedzieć przystępując do realizacji projektu:

  • rola Koordynatorki/Koordynatora projektu,
  • dokumenty niezbędne do zarządzania projektem – czyli z czym trzeba się zapoznać, aby nie popełnić kosztownego błędu,
  • wewnętrzne instrukcje i procedury do aktualizacji lub opracowania w związku z realizacją projektu unijnego,
  • zasady prowadzenia dokumentacji projektowej,
  • planowanie finansowe w projekcie i płynność finansowa projektu,
  • realizacja wskaźników produktu i rezultatu:
    • dokumentowanie i raportowanie wskaźników,
    • reguła proporcjonalności – oszacowanie ryzyka związanego z niepełnym zrealizowaniem założonych wskaźników.
  • wybór wykonawców (Prawo zamówień publicznych, Zasada konkurencyjności, wewnętrzne procedury),
  • obowiązki informacyjno-promocyjne,
  • obowiązki dot. przestrzegania zasad równościowych.

Najczęściej popełniane błędy przez Koordynatorów i Koordynatorki projektów podczas realizacji projektu i ich konsekwencje.

Dzień 4

13.06.2024 (Czwartek)

Nowe zasady finansowania projektów i przedsięwzięć:

  • sposoby finansowania projektów – dotacje a instrumenty finansowe,
  • montaż finansowy – poziom dofinansowania i wkład własny,
  • studium przypadku.

Najważniejsze zasady kwalifikowalności wydatków w FE 2021-2027:

  • ogólne warunki kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027,
  • matryca kwalifikowalności,
  • zakup nieruchomości,
  • wkład niepieniężny,
  • VAT – nadchodzi rewolucja?
  • cross-financing w EFRR/FS a EFS,
  • zakupy środków trwałych i amortyzacja,
  • trwałość projektów i przedsięwzięć,
  • wynagrodzenia personelu,
  • koszty pośrednie – czyli jak rozliczać personel zarządzający,
  • inne uproszczone formy rozliczania wydatków.

Zmiany w projektach – możliwości i zasady.

Dzień 5

14.06.2024 (Piątek)

Rozliczanie projektów w ramach FE 2021-2027 w systemie CST, w aplikacji SL2021:

  • system CST a aplikacja SL2021 – uprawnienia, harmonogram płatności, korespondencja, zamówienia, załączniki,
  • wniosek o płatność w aplikacji SL2021 – praca „na żywo” w systemie,
  • procedura weryfikacji i zatwierdzenia wniosku przez Opiekuna projektu.

Kontrola projektu:

  • kto ma prawo nas kontrolować?
  • rodzaje kontroli,
  • obowiązek poddania się kontroli,
  • jak przygotować się do kontroli?

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Hotel Dwa Księżyce***
ul. Sadowa 15
24-120 Kazimierz Dolny

 

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 5 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Pakiet 1:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (4 x śniadania, 4 x obiady, 4 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (4 noce, 10-15.06.2024 r.), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 4299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-05-2024)
 • 4499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-05-2024)
Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (4 x śniadania, 4 x obiady, 4 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (4 noce, 10-15.06.2024 r.), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 3899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-05-2024)
 • 4099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-05-2024)
Pakiet 3:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 4 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (3 noce, 11-15.06.2024 r.), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 3899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-05-2024)
 • 4099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-05-2024)
Pakiet 4:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 4 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (3 noce, 11-15.06.2024 r.), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 3599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-05-2024)
 • 3799 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-05-2024)
Pakiet 5:
udział w szkoleniu, wyżywienie (4 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-05-2024)
 • 2899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-05-2024)
Uwagi:
Istnieje możliwość dokwaterowania osoby towarzyszącej i/lub wydłużenie pobytu. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z organizatorem.
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Kurs dla kierowników i koordynatorów projektów unijnych w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027

Kazimierz Dolny, 10.06.2024 - 14.06.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi