Termin szkolenia gwarantowany
23.11.2021

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć zasady rozliczania podatku VAT w JST, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych z uwzględnieniem najnowszych, wprowadzonych i planowanych, zmian w podatku VAT. W trakcie szkolenia zostanie poruszonych wiele zagadnień występujących w samorządzie a dotyczących bieżących rozliczeń, które wpływają lub będą wpływać na rzetelność rozliczeń.

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają kierunek zmian w zasadach rozliczania podatku oraz będą mogły na bieżąco sprawdzić rozliczenie podatku VAT bez uszczerbku dla dochodów. Zmiana stanowiska MF czy TSUE może spowodować konieczność korekt a dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli na bieżąco przygotować się do wprowadzonych i planowanych zmian.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osób, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.11.2021 (Wtorek)

Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów objęta obowiązkiem opodatkowania lub zwolnienia z VAT:

  • najem, dzierżawa, media w tym najem sali – znaczenie umów cywilnoprawnych a ulgi w trakcie pandemii,
  • sprzedaż powierzchni pod reklamę – kiedy najem, kiedy reklama na co zwrócić uwagę?
  • internat/bursa szkolna/schronisko młodzieżowe – zasady opodatkowania,
  • wyżywienie uczniów, pracowników szkoły oraz osób z zewnątrz – stołówka szkolna, internat, bursa,
  • organizacja szkoleń dla nauczycieli, dla osób z zewnątrz,
  • rozliczenie usług budowlanych, spawalniczych, ślusarskich, nauki jazdy, warsztatu mechaniki samochodowej, stacji diagnostycznej i inne,
  • przechowywanie i pielęgnacja koni, nauka jazdy konnej, hipoterapia – zasady opodatkowania,
  • produkty rolne w tym zasady wystawiania i rozliczania faktur RR,
  • zawody sportowe, konkursy, nagrody.

JPK od 01.2021 i 07.2021 r.:

  • zasady ujmowania faktur dotyczących przejazdów autostradą oraz biletów jednorazowych,
  • zmiana i uszczegółowienia oznaczeń GTU,
  • zmiana i uproszczenia w oznaczeniach procedur np. TP, EE i transakcji VAT,
  • uszczegółowienie ujmowania dokumentów RO oraz WEW,
  • faktury uproszczone z NIP nabywcy,
  • zmniejszenie podatku naliczonego za pomocą dowodu wewnętrznego w przypadku braku FV korekta,
  • inne uszczegółowienia na podstawie zmiany rozporządzenia od 01.07.2021 r.

Wskazanie wprowadzonych i planowanych zmian w 2021 r. i od 2022 r.:

  • pakiety SLIM VAT 1 i 2 w tym:
   • pakiet przepisów doprecyzowujących i uzupełniających VAT (JPK, mechanizm podzielonej płatności, WIS),
   • wprowadzenie zmian przepisów dotyczących faktur korygujących in plus i in minus,
   • wydłużenie terminu odliczania VAT,
   • korygowanie odliczeń – nowe zasady,
   • ulga na złe długi – rozszerzenie stosowania oraz terminy,
   • samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej – zmiany terminów i zasad rozliczeń,
   • obrót nieruchomościami – oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,
  • planowane zmiany w 2022 r.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-11-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-11-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Podatek VAT w JST oraz jednostkach podległych po zmianach w 2021 r. i perspektywie 2022 r.

Online, 23.11.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi