Termin szkolenia gwarantowany
29.02.2024

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat kwalifikowania podatku VAT w projektach UE w nowej perspektywie 2021-2027 niezbędnej do prawidłowego odliczania podatku oraz zwrotu podatku przy ewentualnych korektach rozliczeń.

Nowa perspektywa przynosi bardzo istotne zmiany, które powinny znaczne ułatwić zasady kwalifikowania podatku VAT, ale jednocześnie mogą wzbudzać wśród beneficjentów niepokój i niepewność.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione nowe zasady, wskazane zostanie ryzyko z tym związane oraz jak beneficjent może zabezpieczyć się przed ewentualnym zagrożeniem.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za prawidłowe kwalifikowanie i rozliczanie podatku VAT w projektach UE w nowej perspektywie 2021-2027. Na szkolenie mile widziane grupy, zespoły pracujące przy pozyskiwaniu i rozliczaniu środków z UE.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.02.2024 (Czwartek)

Podstawy prawne dotyczące kwalifikowalności VAT w projektach UE na lata 2021-2027.

Podatek VAT „naliczony” na podstawie ustawy o VAT:

  • zasady i terminy ustalania i rozliczania z US lub kwalifikowania podatku VAT w Projektach UE.

Status podatnika VAT:

  • podatnik VAT czynny, podatnik zwolniony podmiotowo lub/oraz przedmiotowo, reżim publiczno-prawny.

Ustawowe wyłączenia z prawa do odliczenia podatku VAT.

Rezygnacja przez Beneficjenta z prawa do odliczenia podatku VAT.

Faktury rzetelne, nierzetelne, wadliwe – a prawo do obniżki VAT.

Zakupy towarów i usług przyporządkowanych do czynności:

  • opodatkowanych,
  • zwolnionych z VAT,
  • niepodlegających opodatkowaniu,
  • „mieszanych”.

Korekty odliczenia podatku VAT z faktur korygujących in plus lub in minus.

Korekty odliczenia podatku VAT przy zmianie przeznaczenia zakupionych towarów.

Obniżka VAT od wydatków inwestycyjnych a korekty 5-cio lub 10-cio letnie (art. 90c i art. 91).

Ogólne zasady kwalifikowalności podatku VAT określone w unijnych i krajowych aktach prawnych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24.06.2021 r.

Ustawa z dnia 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Kwalifikowalność podatku VAT – podział wartościowy. 

Projekty unijne o wartości brutto ( z VAT) do kwoty 5.000.000 euro oraz projekty unijne o wartości brutto ( z VAT) powyżej 5.000.000 euro.

Wytyczne z 18.11.2022 r. dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Wytyczne ze stycznia 2023 r. – Zasady finansowania Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Ryzyko Beneficjenta w przypadku uzyskania podwójnej korzyści w zakresie podatku VAT w tym:

  • niejasne przepisy,
  • zmiany w sytuacji prawnopodatkowej beneficjenta w trakcie trwania i po zakończeniu projektu,
  • niejednolite interpretacje podatkowe i orzecznictwa sądowe jako wpływ na rozliczanie podatku VAT w projektach UE na podstawie najnowszych wyroków NSA, TSUE min. dotacje OZE, cyberbezpieczeństwo gminy z uwzględnieniem stanowiska MF.

Ocena i kontrola kwalifikowalności podatku VAT na różnych etapach.

Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.10.2022 r. dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027, w tym:

   • weryfikacja wniosków o dofinansowanie,
   • weryfikacja wniosków o płatność,
   • kontrola na zakończenie realizacji Projektu,
   • kontrola trwałości projektu.

Zwrot przez Beneficjenta dotacji wraz z odsetkami za zwłokę.

Audyty KAS w zakresie rozliczania kosztów kwalifikowanych VAT.

Decyzje Instytucji Zarządzającej o zwrocie środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek.

Odzyskiwanie przez Beneficjenta podatku VAT z urzędu skarbowego.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-02-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-02-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Kwalifikowalność podatku VAT w nowym okresie programowania 2021-2027

Online, 29.02.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi