13.12.2023

Środa

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do składania wniosków o dofinansowanie z użyciem aplikacji WOD2021.

Szkolenie pozwoli na nabycie wiedzy z zakresu możliwości i zasad aplikowania o środki w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 na potrzeby rozwojowe. Wskaże jak tworzyć założenia projektu, aby po uzyskaniu dofinansowania projekt był efektywny i bezpieczny w realizacji.

W ramach szkolenia będzie można „na żywo” przyjrzeć się pracy w aplikacji WOD2021 nad tworzenie wniosku o dofinansowanie. Udział w szkoleniu sprawi, że przygotowanie własnego wniosku o dofinansowanie w aplikacji WOD2021 będzie łatwiejsze.

string(6) "online"
Czas trwania
od 8:30 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów przygotowujących wnioski o dofinansowanie do programów infrastrukturalnych i digitalizacyjnych w ramach FEnIKS, FEPW, KPO oraz programów regionalnych (gminy, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, ministerstwa, urzędy centralne, muzea i instytucje kultury, szpitale).
Do udziału zapraszamy m. in.: instytucje przygotowujące wnioski o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej, instytucje oceniające wnioski o dofinansowanie w WOD2021, w tym Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

13.12.2023 (Środa)

Gdzie szukać informacji o aktualnych naborach wniosków o dofinansowanie.

Aplikacja WOD2021 – narzędzie do przygotowania wniosku o dofinansowanie (logowanie, zakładki, BHP pracy w aplikacji).

Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w Funduszach Europejskich 2021-2027.

Tworzenie przykładowego wniosku o dofinansowanie w aplikacji WOD2021:

  • informacje o projekcie,
  • wnioskodawca i realizatorzy,
  • wskaźniki projektu,
  • zadania,
  • analiza ryzyka,
  • dodatkowe informacje,
  • budżet projektu,
  • podsumowanie budżetu,
  • źródła finansowania,
  • oświadczenia,
  • załączniki.

Przesyłanie wniosku o dofinansowanie do Instytucji organizującej nabór.

Poprawa wniosku o dofinansowanie w aplikacji WOD2021.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-12-2023)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w aplikacji WOD2021

Online, 13.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi