Termin szkolenia gwarantowany
23.04.2024

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy związanej z efektywnym zarządzaniem i organizacją zespołu pracowników. Jako uczestnik pozyskasz wiedzę na temat istoty i cech dobrego przywódcy, a także narzędzi organizacji pracy, ustalania priorytetów oraz efektywnego zarządzania czasem. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady profesjonalnego zarządzania podległym personelem z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • techniki multimedialne
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy kadrę zarządzającą i kierowniczą sektora publicznego oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

23.04.2024 (Wtorek)

Przywództwo w organizacji:

  • istota przywództwa,
  • definicja przywództwa,
  • przywództwo w organizacji,
  • zarządzanie a przywództwo,
  • od administrowania do zarządzania.

Zachowania przywódcze i charakterystyka skutecznego przywódcy:

  • kreowanie wizji,
  • rozwiązywanie problemów,
  • podejmowanie decyzji,
  • dobre rady dla podejmujących decyzje,
  • kształtowanie kompetencji przywódczych.

Narzędzia zarządzania:

  • organizowanie pracy i delegowanie zadań:
   • skuteczne delegowanie,
   • komunikacja,
   • najczęściej popełniane błędy,
  • ocenianie:
   • system oceny i jego profesjonalne wdrożenie,
   • właściwe dokonywanie oceny,
   • najczęściej popełniane błędy,
   • obiektywizm oceny,
  • rozwijanie pracowników i motywowanie:
   • ścieżki rozwoju – czy spełniają swoją funkcję,
   • kiedy pracowników rozwijać i jak?
   • zasady i funkcje motywowania,
   • systemy motywacyjne.

Zasady organizacji pracy podległych pracowników:

  • selektywność działania,
  • zachowanie prawidłowej struktury wykonywanych czynności,
  • planowanie pracy podległych pracowników, kryteria zadań ważnych,
  • racjonalna organizacja zebrań, narad, konferencji,
  • efektywne gromadzenie i przekazywanie informacji.

Procedura zarządzania czasem:

  • badanie rzeczywistego wykorzystania czasu,
  • ustalanie priorytetów:
   • krótko i długofalowych, spójnych i pozostających w sprzeczności,
  • planowanie i kontrola czasu.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-04-2024)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-04-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zarządzanie zespołem - Vademecum kadry zarządzającej i kierowniczej

Online, 23.04.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

NABYWCA I DANE DO FAKTURY

/

Czy dane nabywcy są takie same jak odbiorcy?

ODBIORCA I DANE DO FAKTURY

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0
 • Faktura: Elektroniczna (wysłana w dniu szkolenia na podany adres)

Uwagi