13.05.2024

Poniedzialek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do  prawidłowego stosowania przepisów  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Począwszy od dnia 1 lipca 2020 pojawiło się trzy duże nowelizacje ustawy, w tym od  30 lipca 2020 roku, od 21 lutego 2021 roku i od 25 marca 2024 roku. W międzyczasie były kilkanaście mniejszych, kosmetycznych zmian ustawy egzekucyjnej. Co najmniej dwukrotnej zmianie uległy przepisy dot. tytułów wykonawczych, obowiązków wierzyciela należności pieniężnych.

Poza zmianami przepisów prawa egzekucyjnego pracownicy, którzy w imieniu wierzyciela wykonują zadania – także się zmieniają; są zastępowani nowym pokoleniem pracowników.

Tematyka szkolenia jest także determinowana ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli zawartymi w Informacji o wynikach kontroli (z 2022 roku w zakresie egzekucji opłaty „śmieciowej), oraz Informacji z 2024 roku w zakresie egzekucji podatków i opłat lokalnych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych, samorządowych jednostek organizacyjnych, a także pracowników działów wierzycielskich starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich. W Na szkoleniu mile są widziani  pracownicy administracji rządowej (np. urzędy wojewódzkie), straży i inspekcji (np. Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Farmaceutyczna, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna), którym powierzono obowiązki w zakresie  wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a administracyjnym organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.

Prowadzący
Arkadiusz Jerzy Sputowski

prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

13.05.2024 (Poniedzialek)

Co w zakresie egzekucji samorządowej ustalił NIK w 2022 i 2023 roku.

Cel i istota postępowania egzekucyjnego w administracji.

Zasady ogólne, w tym:

  • zasady z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • zasady z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Działania miękkie wierzyciela.

Terminy podejmowania działań przez wierzyciela.

Wszystko o upomnieniu, w tym:

  • istota upomnienia,
  • elementy upomnienia,
  • doręczanie upomnień,
  • wyjątki od obowiązku doręczenia upomnienia,
  • koszty upomnienia,
  • preferencje w spłacie kosztów upomnienia,
  • przedawnienie kosztów upomnienia,
  • konsekwencje pominięcia upomnienia.

Wszystko o tytule wykonawczym, w tym:

  • istota tytułu wykonawczego;
  • zawartość tytułu wykonawczego;
  • pierwotny tytuł wykonawczy;
  • ponowny tytuł wykonawczy;
  • dalszy tytuł wykonawczy;
  • kolejny tytuł wykonawczy;
  • zmieniony tytuł wykonawczy;
  • jednolity i zagraniczny tytuł wykonawczy.

Informacja dodatkowa do tytułu wykonawczego.

Postępowanie egzekucyjne w administracji, a egzekucja administracyjna.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wszczęcie egzekucji administracyjnej.

Badanie dopuszczalności egzekucji.

Poszukiwanie majątku zobowiązanego, w tym:

  • informacje od organów i podmiotów,
  • wyjawienie majątku i źródeł dochodu w drodze administracyjnej,
  • sądowe wyjawienie majątku.

Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym, w tym:

  • zażalenie;
  • zarzut;
  • sprzeciw;
  • skarga.

Przerwy w postępowaniu egzekucyjnym, w tym:

  • zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
  • wstrzymanie czynności egzekucyjnych,
  • umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.
Koszty egzekucyjne, w tym:

  • opłata manipulacyjna,
  • opłata egzekucyjna,
  • opłata za czynności egzekucyjne,
  • wydatki egzekucyjne;
  • preferencje w spłacie kosztów;
  • przedawnienie kosztów egzekucyjnych.

Odpowiedzialność wierzyciela, w tym:

  • odpowiedzialność porządkowa,
  • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-05-2024)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-05-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Postępowanie egzekucyjne w administracji dla początkujących - realizacja zadań z punktu widzenia wierzyciela należności pieniężnych

Online, 13.05.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi