Termin szkolenia gwarantowany
07.12.2022

Środa

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które uczynią pracę uczestniczek szkolenia efektywniejszą, łatwiejszą i sprawiającą im satysfakcję zawodową.

Uczestnicy poznają sposoby kreowania prawidłowego wizerunku zawodowego sekretarki/asystentki. Nabędą umiejętność asertywnego przedstawiania swoich poglądów, siebie oraz instytucji, zwiększając umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w sekretariacie oraz z nieporozumieniami i konfliktami w pracy.

Poznają praktyczne zasady savoir-vivre w relacjach biznesowych również najsilniejsze cechy swojej osobowości i własnych ograniczeń zwieszające efektywność wykonywanych zadań.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie jest kierowane do pracowników sekretariatów, kancelarii, asystentów.

Prowadzący
Piotr T. Ruta

Trener, konsultant i doradca. Wykładowca akademicki na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz MBA na Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
25.03.2024 Profesjonalne zarządzanie sekretariatem Online Agnieszka Pilińska-Kępowicz Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

07.12.2022 (Środa)

Klient wewnętrzny i zewnętrzny:

  • klient wewnętrzny a klient zewnętrzny – podobieństwa i różnice,
  • kto jest moim klientem wewnętrznym? – analiza struktury i procesów,
  • waga klienta – priorytety działań i sposoby ich wyodrębniania – wzajemne relacje korzyści klient
  • trójkąt potrzeb klienta w zakresie jakości. analiza czynników kształtujących zachowania klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

Współpraca z przełożonym, czyli profesjonalizm i wsparcie:

  • komunikacja w dziale, jako spotkanie dwóch osobowości,
  • utrzymanie prawidłowych relacji z szefem,
  • pożądane cechy asystentki – typ osobowości, charakter, umiejętności,
  • lista podstawowych oczekiwań szefa,
  • efektywność w pracy asystentki,
  • polityka prywatności,
  • komplementarność funkcjonowania zawodowego,
  • nastroje i emocje w relacji: przełożony-podwładny,
  • reprezentacja instytucji w tandemie,
  • spotkania.

Biuro jako centrum komunikacyjne:

  • efektywna komunikacja wewnętrzna,
  • zarządzanie informacją w zarządzaniu biurem,
  • rola sekretariatu jako centrum funkcjonowania biura,
  • organizowanie pracy sekretariatu,
  • organizacja zebrań, spotkań i konferencji.

Tak jak szef chciał. czyli skuteczna perswazja i wywieranie wpływu:

  • komunikacja a wywieranie wpływu,
  • sygnały dominacji i podporządkowania, sygnały pozytywnego i negatywnego nastawienia odbiorcy do nadawcy,
  • perswazja, manipulacja i wpływ,
  • test stylu negocjacyjnego,
  • porównanie stylów technik wywierania wpływu (kooperacyjny, rywalizacyjny, rzeczowy),
  • pierwsze wrażenie i budowanie wiarygodności,
  • gesty wzmacniające i sugerujące,
  • postawa ciała,
  • komunikacja werbalna i niewerbalna – sztuka spójnego komunikowania się,
  • podstawowe techniki wywierania wpływu,
  • trening zachowań antymanipulacyjnych.

Etykieta biznesowa i savoir vivre w pracy asystentki:

  • zasady pierwszeństwa w kontaktach biznesowych,
  • przedstawianie, anonsowanie, umawianie – jak nie popełnić faux pas,
  • wymiana wizytówek, powitania, tytułowanie,
  • budowa wizerunku i doskonalenie image profesjonalnej asystentki,
  • strefy odległości w kontaktach interpersonalnych,
  • komunikacja niewerbalna,
  • typy uścisków dłoni i ich znaczenie,
  • jak uniknąć gafy,
  • cmok nonsens i gesty kulturowe.

Dress code i elegancja w ubiorze asystentki – co i kiedy nosić?

  • ubiór w biznesie – sztuka autoprezentacji,
  • dobór garderoby i fryzury w zależności od typu urody,
  • prawidłowy dobór stroju i dodatków,
  • fryzura, makijaż, biżuteria,
  • podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety,
  • podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny,
  • typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji,
  • dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki,
  • idealny ubiór do biura oraz na spotkania,
  • wskazówki dotyczące doboru stroju,
  • strój nieformalny czy ubranie wyjściowe?

Trening asertywności i komunikacja:

  • istota i zasady asertywności i prawa asertywności,
  • asertywność jako sztuka respektowania granic i budowania pozytywnej samooceny,
  • radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
  • porozumienie z trudnymi klientami (rozpoznawanie charakteru rozmówcy, adekwatny przekaz i odbiór informacji, dostosowanie strategii bezpośredniej do rozmówcy).

Skuteczna komunikacja a osobowość:

  • profil osobowościowy asystentki a skuteczność w działaniach,
  • jak rozpoznawać typy osobowościowe rozmówców,
  • wywieranie wpływu na osoby o różnych stylach społecznych – czterostrefowy model zachowań,
  • samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości,
  • swot, czyli silne i słabe strony poszczególnych modeli zachowań,
  • profil skutecznej asystentki,
  • analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie testu osobowości tti ltd. insights analysen by scheelen instutut fur managementberatug und bildungsmarketing,
  • indywidualny feedback na podstawie, którego każda z uczestniczek określi swoje mocne i słabe strony, a także cechy i umiejętności niezbędne w skutecznym realizowaniu zadań asystenckich.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-12-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-12-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte