Termin szkolenia gwarantowany
28.02.2024

Środa

Online
od 749 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestniczek i uczestników z zasadami rozliczania projektów przez Beneficjentów z wykorzystaniem aplikacji SL2021 będącej częścią systemu CST2021, w tym:

  • jak zalogować się do systemu?
  • kto jest upoważniony do pracy w systemie SL2021?
  • jak nadawać i zarządzać uprawnieniami innych osób po stronie Beneficjenta?
  • do czego służą poszczególne moduły i zakładki w systemie SL2021?
  • jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu poprzez system?
  • jak wygląda przygotowanie i składanie wniosków o płatność w systemie SL2021?
  • co z dokumentami finansowymi – jak je przygotować i przedstawiać we wniosku o płatność?

Szkolenie przygotuje do obsługi wniosków o płatność w projektach w ramach FE 2021-2027.

string(6) "online"
Czas trwania
od 8:30 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla beneficjentów i partnerów realizujących projekty unijne w ramach FE 2021-2027 w programach krajowych i regionalnych.

Do udziału w szkoleniu zaproszeni są także pracownicy Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających, aby poznać system od strony Beneficjenta, co ułatwi przyszłą współpracę na linii Instytucja – Beneficjent oraz prawidłowe rozliczenie projektów.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

28.02.2024 (Środa)

System SL2021 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją:

  • jak zarządzać uprawnieniami w systemie?
  • szczegóły projektu w systemie.

Zakładki SL2021 niezbędne w rozliczeniach projektu:

  • harmonogram płatności
  • korespondencja – z kim i jak można wymieniać korespondencję w systemie?
  • zamówienia publiczne – kto, jak i kiedy wprowadza jakie zamówienia?
  • dokumentacja a załączniki – co jest czym i jak mądrze korzystać z zakładek?

Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu.

Rozliczanie projektów unijnych w ramach FE 2021-2027 w systemie SL2021:

  • terminy składania wniosków o płatność,
  • rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2021 (szybki wniosek o zaliczkę, refundacyjny, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy),
  • rejestracja wniosku o płatność,
  • uzupełnienie wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego,
  • obsługa wniosku o płatność po stronie Beneficjenta,
  • i co dalej – czyli procedura weryfikacji wniosku przez Opiekuna projektu.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-02-2024)
 • 749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-02-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Rozliczanie projektów unijnych w latach 2021-2027 w systemie CST2021 w aplikacji SL2021

Online, 28.02.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi