16-19.04.2024
Sopot
od 2399 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie poszukiwanych na rynku kompetencji z zakresu zarządzania projektami unijnymi 2021-2027. Poznanie kluczowych zasady kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć kosztownych błędów w rozliczaniu projektów. Zauważenie różnic i podobieństwa pomiędzy perspektywą 2014-2020 a 2021-2027.

Uczestnicy poznają nowe zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem aplikacji SL2021 będącej częścią systemu CST2021:

  • jak zalogować się do systemu?
  • kto jest upoważniony do pracy w aplikacji SL2021
  • jak nadawać i zarządzać uprawnieniami innych osób po stronie Beneficjenta?
  • do czego służą poszczególne moduły i zakładki w aplikacji SL2021?
  • jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu poprzez system?
  • jak wygląda przygotowanie i składanie wniosków o płatność w aplikacji SL2021?
  • co z dokumentami finansowymi – jak je przygotować i przedstawiać we wniosku o płatność?

Uczestnicy szkolenia będą przygotowani do obsługi wniosków o płatność w projektach w ramach FE 2021-2027 w aplikacji SL2021.

string(3) "out"
Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 16:00
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
IV dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Stacjonarne/Wyjazdowe

Szkolenie min. jednodniowe lub dłuższe. Realizowane stacjonarnie w sali szkoleniowej lub hotelu. W ramach udziału w szkoleniu mamy do zaoferowania pakiety, które różnią się świadczonymi usługami. Pakiet są wybierana na etapie wypełniania formularza zgłoszenia gdzie też znajduję się szczegółowy opis.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla beneficjentów i partnerów realizujących lub zamierzających realizować projekty unijne w ramach FE 2021-2027 w programach krajowych i regionalnych. Do udziału w szkoleniu zaproszeni są także pracownicy Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających, aby poznać zasady rozliczania projektów oraz system CST od strony Beneficjenta, co ułatwi przyszłą współpracę na linii Instytucja – Beneficjent oraz prawidłowe rozliczenie projektów.

Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

16.04.2024 (Wtorek)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja.

Dzień 2

17.04.2024 (Środa)

Zarządzanie projektem unijnym - niezbędnik Koordynatora/Koordynatorki  projektu, czyli o czym powinni wiedzieć przystępując do realizacji projektu:

  • rola Koordynatorki/Koordynatora projektu,
  • dokumenty niezbędne do zarządzania projektem – czyli z czym trzeba się zapoznać, aby nie popełnić kosztownego błędu,
  • wewnętrzne instrukcje i procedury do aktualizacji lub opracowania w związku z realizacją projektu unijnego.

Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu:

  • wymagany okres przechowywania dokumentacji projektowej,
  • prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych,
  • dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków.

Planowanie finansowe w projekcie i płynność finansowa projektu.

Realizacja wskaźników produktu i rezultatu.

  • dokumentowanie i raportowanie wskaźników,
  • reguła proporcjonalności – oszacowanie ryzyka związanego z niepełnym zrealizowaniem założonych wskaźników.

Wybór wykonawców w projektach w ramach FE 2021-2027

Obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach na lata 2021-2027

Obowiązki dot. przestrzegania zasad równościowych w ramach FE 2021-2027

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Dzień 3

18.04.2024 (Czwartek)

Aplikacja SL2021 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją:

  • jak zarządzać uprawnieniami w aplikacji SL2021?
  • szczegóły projektu w aplikacji SL2021.

Skutki wprowadzenia wniosku o dofinansowanie do aplikacji SL2021 dla rozliczania projektu:

  • powiązanie budżetu projektu z wnioskami o płatność,
  • zakres możliwych zmian w projektach FE 2021-2027,
  • procedura wprowadzania zmian poprzez wniosek o zmianę w aplikacji SL2021.

Zakładki SL2021 niezbędne w rozliczeniach projektu:

  • harmonogram płatności
  • korespondencja – z kim i jak można wymieniać korespondencję w systemie?
  • zamówienia publiczne – kto, jak i kiedy wprowadza jakie zamówienia?
  • dokumentacja a załączniki – co jest czym i jak mądrze korzystać z zakładek?

Wniosek o płatność zaliczkową w aplikacji SL2021 – czyli szybki wniosek o zaliczkę.

Najważniejsze aspekty kwalifikowalności wydatków z uwzględnieniem zmian obowiązujących w FE 2021-2027:

  • matryca kwalifikowalności,
  • VAT – różne podejście do kwalifkowalności.

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Dzień 4

19.04.2024 (Piątek)

Najważniejsze aspekty kwalifikowalności wydatków z uwzględnieniem zmian obowiązujących w FE 2021-2027 – c.d.:

  • cross-financing w EFRR/FS a EFS+,
  • zakupy środków trwałych a amortyzacja – nowe podejście,
  • trwałość projektów i przedsięwzięć,
  • wynagrodzenia personelu – część etatu, premie, dodatki,
   • baza personelu w aplikacji SL2021,
  • koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.

Rozliczanie projektów unijnych w ramach FE 2021-2027 w aplikacji SL2021:

  • terminy składania wniosków o płatność,
  • rodzaje wniosków o płatność w aplikacji SL2021 (wniosek o zaliczkę, refundacyjny, rozliczający zaliczkę, sprawozdawczy, końcowy),
  • rejestracja wniosku o płatność,
  • uzupełnienie wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego,
  • obsługa wniosku o płatność po stronie Beneficjenta,
  • i co dalej, czyli procedura weryfikacji i zatwierdzenia wniosku przez Opiekuna projektu.

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Hotel Aqua Sopot Family & Friends***
ul. Zamkowa Góra 35
81-713 Sopot

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 10 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Pakiet 1:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (3 noce, 16-19.04.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 3599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-04-2024)
 • 3799 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-04-2024)
Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (3 x śniadania, 3 x obiady, 3 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (3 noce, 16-19.04.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 3299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-04-2024)
 • 3499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-04-2024)
Pakiet 3:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 3 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce, 17-19.04.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 3249 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-04-2024)
 • 3449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-04-2024)
Pakiet 4:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 3 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce, 17-19.04.2024 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 3049 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-04-2024)
 • 3249 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-04-2024)
Pakiet 5:
udział w szkoleniu, wyżywienie (3 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-04-2024)
 • 2599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-04-2024)
Uwagi:
Istnieje możliwość dokwaterowania osoby towarzyszącej i/lub wydłużenie pobytu. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z organizatorem.
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zarządzanie projektem unijnym w latach 2021-2027 z wykorzystaniem aplikacji SL2021 będącej częścią systemu CST 2021

Sopot, 16.04.2024 - 19.04.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi